Om SSK

Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä, SSK

Branschorganisationerna Svenska Fågel och SFS-Svenska Ägg bildade den 19 december 1994, tillsammans med andra fjäderfäorganisationer och föreningar i Sverige, en gemensam förening, Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä, SSK.

Föreningen har bildats för att aktörer och organisationer i fjäderfäbranschen ska kunna handla med kläckägg och levande fjäderfä under kontrollerade former, med bibehållande av det goda smittskyddsläge som Sverige uppnått.

Inom EU finns flera sjukdomar som vi i Sverige är fria från och SSK:s smittskyddsprogram är nödvändigt i och med att myndigheternas obligatoriska krav på införselkontroll i form av karantän har upphört.

Flertalet organisationer, föreningar och företag som i dag handlar med, bedriver produktion står bakom
föreningen SSK:

 • Svensk Fågel
 • SFS-Svenska Ägg
 • Svenska Rasfjäderfäförbundet
 • Svenska Lanthönsklubben
 • Svensk Duvavelförening
 • Svenska Brevduveförbundet
 • Svenska Strutsföreningen
 • Jägarnas Riksförbund
 • Ekologisk fjäderfäproduktion

Organisation

Föreningen SSK drivs främst av branschorganisationerna Svensk Fågel och Svenska Ägg men intresseföreningar finns representerade i styrelsen. Arbetsutskottet som handlägger införselansökningar består av de båda branschföreningarnas veterinärer, respektive VD och Verksamhetsledare samt SSK:s ordförande.

Arbetsuppgifter

Föreningen har till ändamål att bibehålla det goda smittskyddsläget i Sverige inom fjäderfähållningen genom:

 1. att verka för smittskyddskontroll vid införsel av ägg och levande
  fjäderfä.
 2. att vara brett förankrad inom fjäderfänäringarna i Sverige.
 3. att fastställa riktlinjer och regelverk för smittskyddkontroll.
 4. att sprida information.
 5. att praktiskt hantera smittskyddskontrollen vid införsel.
 6. att ha nära kontakt och informationsutbyte med närliggande
  myndigheter såsom till exempel Jordbruksverket och Statens
  veterinärmedicinska anstalt, SVA.
 7. att följa utvecklingen inom smittskyddsområdet inom och utom
  landet samt bevaka svenska intressen beträffande smittskyddskontroll i internationella sammanhang.

SSK:s Smittskyddsprogram

SSK driver sedan den 21 april 2021 SSK:s smittskyddsprogram som har två huvudmål:

 1. Att förhindra introduktion av smittsamma sjukdomar i landet.
 2. Att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar mellan anläggningar.

SSK:s smittskyddsprogram bygger på frivillighet för föreningarna att ansluta sig till. Vid anslutning är det obligatoriskt för föreningarna och dess medlemmar att följa regelverket.

Programmet kompletterar Jordbruksverkets krav och bestämmelser i EU:s Djurhälsolag vid införsel av fjäderfä.

Kontakt:
E-post: info@sskfjader.se

 

Läs gärna: Stadgar SSK reviderade 18 maj 2021