Föreningen för Smittskyddskontroll av fjäderfä

 

Branschorganisationerna Svenska Fågel och SFS-Svenska Ägg bildade den 19 december 1994, tillsammans med andra fjäderfäorganisationer och föreningar i Sverige, en gemensam förening, Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä, SSK.

Föreningen har bildats för att aktörer och organisationer i fjäderfäbranschen ska kunna handla med kläckägg och levande fjäderfä under kontrollerade former, med bibehållande av det goda smittskyddsläge som Sverige uppnått.

 

Det här gäller vid import/införsel av fjäderfä och kläckägg

  • Ansök om registrering för import/införsel hos Jordbruksverket (SJV), senast 30 dagar innan införsel
  • Kontakta Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä (SSK) avseende aktuell import/ införsel, senast 30 dagar innan införsel
  • Utförselanläggningen måste vara godkänd enligt AHL, (EU) 2019/2035 bilaga II
  • Mottagaranläggningen i Sverige ska följa SSK Smittskyddsprogram samt Riktlinjer för isolering i samband med införsel
  • Anläggningen ska dessutom uppfylla respektive branschorganisations förebyggande smittskyddsprogram
  • Utsedd veterinär ska godkänna isolerings stallet, ansvara för smittskyddsarbetet samt besiktiga djuren vid införsel och innan isoleringen kan hävas
  • Positiva provsvar kan medföra att flocken måste avlivas
  • Företag/djurägare bekostar isolering, provtagning och analys

SSK Smittskyddsprogram

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Det innebar omfattande förändringar för svenska djurägare och konsumenter, med stora möjligheter men också risker. Inom EU finns ingen gränskontroll eller karantän. Handel med kläckägg, dagsgamla kycklingar och övrigt fjäderfä sker i stället utifrån gemensamma EU bestämmelser om sjukdomsfrihet.

Lagstiftning

När det gäller handel med fjäderfän och kläckägg mellan länder har vi samlat övergripande information om gällande regler och lagstiftning som du behöver ta hänsyn till här.

Om SSK

Föreningen SSK drivs främst av branschorganisationerna Svensk Fågel och Svenska Ägg men intresseföreningar finns representerade i styrelsen.